TWV-vergadering

09:30 - 12:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 09/02/2021
 2. Impact van verschillende vormen van huidig en toekomstig ruimtegebruik op de ruimte om te vissen (i.c. op alle visgronden waar onze vloot actief is/kan zijn)
  • Toelichting door Hans Polet (ILVO) vanuit geofish.be en aanvullende info door Sander Meyns (Rederscentrale)
  • Gedachtenwisseling met TWV-leden
 3. Toelichting vanuit het kabinet van federaal minister Vincent Van Quickenborne bij het federale beleid m.b.t. de Noordzee (met specifieke aandacht voor de link met visserij)
  • Toelichting door Kim Meeus (kabinet minister Van Quickenborne)
  • Q&A
 4. Opvolging (goedgekeurde) adviesdossiers
  • Toegespitst controlekader
 5. Werking van de TWV
  • Update vanuit de SALV-werkcommissie Verdienmodellen
  • Update vanuit de SALV-werkcommissie Voedselbeleid
  • Stuurgroep beleidsplan bio-economie (secretaris Koen Carels afgevaardigd namens SALV)
  • Aquacultuur: s.v.z. op basis van hoorzitting Vlaams Parlement
 6. Varia