TWV-vergadering

13:30 - 16:15
 1. TWV mandaatperiode 2020-2024
  • Samenstelling TWV
  • TWV-voorzitter
  • Werking van de TWV
 2. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 15/09/2020
 3. Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij. Begrotingsjaar 2021, onderdeel visserij
  • Toelichting door Annie Cool, kabinet minister Hilde Crevits
  • Q&A
 4. Goedkeuring ontwerpadvies Toegespitst controlekader: noodzaak voor de Vlaamse visserijsector (EU-controleverordening GVB)
 5. Inhoudelijke werking van de TWV
  • Complex project Zeebrugge
  • Zeeboerderij Westdiep
  • Relatie EU-VK vanaf 1 januari 2021
  • EFMZV en OP
 6. Varia