TWV-vergadering

13:30 - 16:30
 1. Farm to Fork Strategy – for a fair, healthy and environmentally-friendly food system - en EU Biodiversity Strategy for 2030: betekenis van deze twee Green Deal strategieën voor de Vlaamse Visserij
  • Toelichting door mevrouw Barbara Roegiers, departement LV en attaché Visserij Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (onder voorbehoud)
  • Q&A
 2. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 16/04/2020
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • ontwerpadvies contouren voor een visserijrelance post corona
  • ontwerpadvies Zeeboerderij Westdiep
 4. Werking van de TWV
  • resultaten zelf-evaluatie van de TWV voor de mandaatperiode 2016-2020
 5. Inhoudelijke werking van de TWV
  • Complex Project Nieuwe sluis Zeebrugge – Projectonderzoeksnota (svz)
  • Stand van zaken m.b.t. het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026
  • Werking SALV: werkcommissies Verdienmodellen / Voedselbeleid / Klimaatadaptatie / Brexit / Waterbeleid
 6. Varia