TWV-vergadering

09:30 - 12:00
  1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 16/04/2020
  2. Werking van de TWV: zelfevaluatie mandaatperiode 2016-2020
  3. Bespreking coronacrisis m.h.o. input verzamelen voor TWV-advies op eigen initiatief
  4. Rapportering over de werkzaamheden in de SALV (Verdienmodellen, Voedselbeleid, Klimaatadaptatie, Brexit-landbouw) m.h.o. bepalen eigen TWV-aanpak
  5. Varia