TWV-vergadering

09:30 - 12:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 11/02/2020
 2. Werking van de TWV
  • Aankondiging van de zelfevaluatie van de TWV voor de mandaatperiode 2016-2020
  • Gedachtewisseling over de peiling van Esteban Torreblanca inzake de relatie tussen zeevisserij en aquacultuur/maricultuur
  • Lopende dossiers bij de SALV met relevantie voor de TWV
   • Brexit: voorbereiding ontwerpadvies landbouw en agrovoeding
   • Werkcommissies Verdienmodellen / Voedselbeleid / Klimaatadaptatie
 3. Inhoudelijke werking van de TWV
  • De impact van het coronavirus (Covid-19) op de Vlaamse visserijsector, een stand van zaken en toelichting bij de genomen maatregelen door mevr. Annie Cool, kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor zeevisserij.
  • Gedachtewisseling over de coronacrisis met de leden van de TWV
  • Toelichting bij de halfwegevaluatie OP EFMZV 2014-2020 en stand van zaken in de voorbereiding naar het toekomstige OP EFMZV 2021-2027
  • Stand van zaken m.b.t. het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026
 4. Varia