TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 5/12/2019
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Een duurzaam akkoord voor de Vlaamse visserij post-brexit: toelichting door SALV-secretariaat
  • Verdere stappen
 3. Inhoudelijke werking van de TWV
  • Complex project Zeebrugge: vergelijking van het SALV/TWV-advies met het definitief voorkeursbesluit
  • VLIZ-Beleidsinformerende Nota (BIN) Pulsvisserij in de Zuidelijke Noordzee
  • Debriefing inzake initiatieven Dienst Marien Milieu, federale overheid:
   • consultatiemoment over de studies die in 2020 aanvangen ter voorbereiding van het nemen van visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee (4/2/2020)
   • stakeholdervergadering inzake de wet ter bescherming van het mariene milieu (6/2/2020)
  • SALV-werkprogramma 2020: werkcommissie Verdienmodellen en werkcommissie Voedselbeleid
 4. Werking van de TWV
  • KPI: aanwezigheden in de TWV in 2019
  • Wissels in de samenstelling van de TWV
 5. Varia