Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Voorstelling (nieuwe) leden mandaatperiode 2020-2024
 2. Verkiezing van SALV-voorzitter en SALV-ondervoorzitter
 3. Werking van de SALV
  • Toelichting door SALV-secretariaat
  • Q&A
 4. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 25/9
 5. Opvolging besliste adviesdossiers
  • Actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen 2021-2025 op basis van UPOBA-overleg 6/10
  • MAP6 op basis van UPOBA-overleg 6/10
  • Ontwerp Programmadecreet BO 2021
 6. Adviezen in voorbereiding
  •  Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021: verloop van het adviesproces
 7. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Waterbeleid: svz opmaak reactief afwegingskader waterschaarste
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie: svz
  • SALV-werkcommissie Voedselbeleid: svz
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen: svz
  • SALV-stage Beheerovereenkomsten soortenbescherming in de Vlaamse land- en tuinbouw: analyse, synthese en verkenning next level door Alba Alonso Adame
 8. Europese ontwikkelingen in het GLB-dossier
  • Toelichting door Pieter Lietaer, Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie, attaché Landbouw
  • Q&A
 9. Rapportering uit de TWV
 10. Varia