Raadszitting

13:30 - 16:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 24 april 2020
 2. Adviezen ter goedkeuring
  • SALV-advies Wrijvingsloze agrohandel post-brexit. Perspectieven op een duurzaam handelsakkoord voor landbouw en agrovoeding. Advies op eigen initiatief.
  • Gezamenlijk SALV-Minaraad ontwerpadvies inzake het ministerieel besluit tot vaststelling van een beheerregeling voor de muskusrat (Ondatra zibethicus). Adviesvraag van minister Zuhal Demir.
 3. Adviezen in voorbereiding
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen
   • goedkeuring SALV-kennisnota zoals voorbereid door de werkcommissie
   • svz voorbereidingen SALV-advies Korte keten (op eigen initiatief)
  • SALV-werkcommissie Voedselbeleid
   • rapportering uit de werkcommissievergadering en svz kennisnota
   • svz voorbereidingen SALV-advies Korte keten (op eigen initiatief)
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-advies Waterbeleidsnota 2020-2025
   • terugblik op beslissing VR 03/4/2020
   • vervolg van de werkzaamheden
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie
   • rapportering uit de werkcommissievergadering en vervolgtraject
  • Rapportering uit de stuurgroepen LARA, NARA en RURA
  • Opvolging F2F-strategie
  • Voorstelling stageopdracht Alba Alonso
 5. Rapportering uit de TWV van 14/5/2020
  • TWV-advies Coronacrisis (advies in voorbereiding)
  • TWV-advies Zeeboerderij Westdiep (advies in voorbereiding)
 6. Werking van de SALV
  • Hersamenstelling van de SALV 2020-2024
  • Werkregime SALV vanaf 8/6/2020
 7. Varia