Raadszitting

14:00 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 30 april 2021
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Omzetting EU-richtlijn unfair trading practices (UTP)
  • Complex project kanaal van Bossuit ontwerp van voorkeursbesluit
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Vlarem trein 2019
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-werkcommissie Voedselbeleid
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie
  • Opvolging van het Waterbeleid
  • Stuurgroep Omgevingsvergunningsdecreet
  • Opvolging GLB-dossier
 5. Werking van de SALV
  • SALV-event 17 september 2021
  • Wissels in de samenstelling van de SALV
  • SALV-stagiair Beray Cayli
 6. Rapportering uit de TWV
 7. Varia