Raadszitting

13:30 - 15:40
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 26 februari 2021
 2. Wissels in de samenstelling van de SALV
 3. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Actieplan voedselverlies biomassareststromen
  • Opheffen administratieve beroepen
  • SGBP 3
 4. Adviezen ter goedkeuring
  • SALV-advies complex project kanaal van Bossuit ontwerp van voorkeursbesluit
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen
  • SALV-werkcommissie Voedselbeleid
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie
  • Opvolging van het Waterbeleid
  • SALV-uitdagingen revisited
  • Stuurgroep beleidsplan Bio-economie
  • Stuurgroep Omgevingsvergunningsdecreet
 6. Rapportering uit de TWV van 1 april 2021
 7. Werking van de SALV
  • Goedkeuring SALV-jaarverslag 2020
  • SALV-event 17 september 2021
  • SALV-voordrachten projectcommissie natuurinrichtingsproject Kraenepoel
  • SALV-stagiair Beray Cayli
 8. Varia