Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29 januari 2021
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • SALV-advies Mercosur
   adviesvraag van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement over het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen: svz
  • SALV-werkcommissie Voedselbeleid: svz
  • Stuurgroep beleidsplan Bio-economie
  • Stuurgroep Omgevingsvergunningsdecreet
 6. Rapportering uit de TWV
 7. Varia