Raadszitting

13:30 - 16:15
 1. Nieuwjaarstoespraak minister Hilde Crevits aan de SALV
  • Beleidsaccenten 2021 gevolgd door gedachtewisseling met de leden van de SALV
 2. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 18/12/2020
 3. Landbouw en agrovoedingsgedeelte uit het Brexitakkoord
  • Toelichting door Andreas Witdouck, Brexit coördinator bij het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid
  • O&A
 4. Adviezen ter goedkeuring
  • Ontwerpdecreet afschaffing administratief beroep
 5. Adviezen in voorbereiding
  • Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 6. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Waterbeleid: opmaak reactief afwegingskader waterschaarste
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen PO's/BO's
 7. Werking van de SALV
  • Presentiegelden 2020
  • SALV-jaarverslag 2020
 8. Rapportering uit de TWV
 9. Varia