Advies vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO 4)

advies op vraag
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
Jan Jambon

Een robuust Vlaams voedselsysteem vergt volgens de SALV een integrale en coherente aanpak binnen de vierde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (VSDO 4). Daartoe formuleert de adviesraad volgende aanbevelingen:

  • Schrijf landbouw-, visserij- en voedselthema’s expliciet in binnen alle relevante transitieprioriteiten van VSDO 4.
  • Stem de doelstellingen voor de lange termijn (zoals tot uitdrukking komt binnen Visie 2050) en de afzienbare termijn (zoals binnen Vizier 2030 opgenomen) adequaat op elkaar af vanuit een integrale benadering.
  • Zorg voor beleidscoherentie tussen de landbouw-, visserij- en voedselthema’s van VSDO 4 en andere beleidsdomeinen, waaronder het Vlaamse voedselbeleid.
  • Beschouw het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA)/Visserijrapport (VIRA) als de monitoring van de landbouw-, visserij- en voedselthema’s binnen VSDO 4.

Daarnaast formuleert de SALV nog enkele aanbevelingen die zich toespitsen op de afzienbare termijn (het Vlaamse voedselbeleid vormt een hefboom voor Vizier 2030) en kondigt de adviesraad aan te werken aan een doorkijk naar 2040 voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Contact