Advies ontwerp verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege

Jaarlijks brengt de Vlaamse Regering een decreet uit dat veelal kleine aanpassingen aanbrengt in verschillende decreten die onder andere gerelateerd zijn aan landbouw en visserij. SALV, Minaraad en SERV brengen een gezamenlijk advies uit over dit ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw dat 27 decreten wijzigt.

SALV, Minaraad en SERV zijn tevreden met de naamswijziging van het ‘fonds voor scheepsjongens’ naar het ‘fonds voor scheepsjongeren’. De SALV had in eerdere adviezen al aangedrongen op het gebruik van een genderneutraal woord.

De raden hebben geen bemerkingen bij de wijzigingen aan de landbouwgerelateerde decreten. Het ontwerpdecreet brengt onder andere wijzigingen aan in de pachtwetgeving, het mestdecreet, een decreet rond financiering van fokkerijverenigingen en de bijdragen aan de VLAM.

Het advies gaat wel dieper in op een aantal andere decreten zoals het bosdecreet, het bodemdecreet, het decreet complexe projecten en het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.

Samenwerking met
Minaraad
SERV