Advies fiscale gunstmaatregelen natuurbeheer

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
SALV en Minaraad adviseren over fiscale gunstmaatregelen natuurbeheer

SALV en Minaraad zijn tevreden dat de Vlaamse Regering werk maakt van fiscale gunstmaatregelen verbonden aan natuurbeheerplannen. De adviesraden waren al langer vragende partij voor dergelijke maatregelen. Dit voorontwerp van decreet past in de hervorming van het natuur- en bosdecreet.

Het voorstel voorziet vrijstellingen van erfbelasting, schenkbelasting, verkooprecht en onroerende voorheffing in het kader van een natuurbeheerplan. Het percentage van vrijstelling varieert tussen 0 en 100%, afhankelijk van het type natuurbeheerplan.

Het voorstel dat voorligt bevat terecht een stimulans naar een zo hoog mogelijk ambitieniveau op vlak van natuurbeheer en zorgt ervoor dat een duurzaam engagement rond natuurbeheer wordt bevorderd.

De raden zien wel nog een aantal onduidelijkheden in het ontwerp van decreet:

  • Wat is de totale financiële impact van het ontwerpdecreet?
  • Is de vrijstelling van toepassing op de drie delen, het gewestelijke, het provinciale en het gemeentelijke, van de onroerende voorheffing?
  • Is de termijn die voorzien wordt in geval van een erfenis lang genoeg?
Samenwerking met
Minaraad