Advies erkenning PO's en BO's in de visserij- en aquacultuursectoren

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij
Hilde Crevits

De Vlaamse Regering wil de huidige erkenningsmogelijkheden van producentenorganisaties (PO's) en brancheorganisaties (BO's) binnen de visserijsector eveneens van toepassing maken binnen de sector van de aquacultuur. Het wordt zelfs mogelijk om een gezamenlijke PO en/of BO voor visserij- en aquacultuurproducten op te richten. De SALV staat achter het principe van horizontale en verticale samenwerking die uitgaat van respectievelijk PO’s en BO’s. Om tot de appreciatie over dit voorstel tot besluit te komen voor zowel de visserij- als de aquacultuurproductie, raadpleegde de adviesraad de strategische stuurgroep aquacultuur. Wel vraagt de adviesraad dat de huidige erkende producentenorganisatie automatisch erkend wordt onder de nieuwe regelgeving zonder opnieuw een erkenningsprocedure te moeten doorlopen.

De SALV ontving deze adviesvraag tijdens de bevoegdheidswissel binnen de Vlaamse Regering wat het beleidsdomein landbouw en visserij betreft. Waar landbouw tot het takenpakket van minister Jo Brouns behoort, blijft minister Hilde Crevits bevoegd voor visserij.

Contact