Advies bufferstroken naast waterlopen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De SALV en de Minaraad werden om advies gevraagd over wenselijke evoluties rond de bufferstroken, over de veranderingen in de definitie van waterlichamen in het Decreet Integraal Waterbeleid en de wijzigingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. De raden kaderen deze vraag in een ecosysteembenadering en herhalen met aandrang hun vraag naar de opmaak van een ex-ante beoordeling. Zij bevelen aan om de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid opdracht te geven om deze beoordeling op te maken en vragen om de maatschappelijke actoren te betrekken bij de belangrijkste mijlpalen in het proces. De SALV en de Minaraad willen hierin een faciliterende rol blijven spelen. In aanloop naar dit proces formuleren zij nu al enkele inhoudelijke krachtlijnen. Zij vragen een objectivering van de kosten en baten uit te voeren. Een SWOT-benadering moet niet alleen de impact en de kosten maar ook de kansen in beeld brengen van de verschillende opties.

Samenwerking met
Minaraad

Contact