Advies behoud van visbestanden

advies op vraag
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Hilde Crevits

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten voert wijzigingen door die betrekking hebben op het verbod op fijndradige kieuw- en warrelnetten, het labelen van viskisten en de toegang tot de driemijlszone voor vervangende vissersvaartuigen met een hoger brutotonnage. De SALV onderschrijft het besluit, maar vraagt om erover te waken dat fijndradige (net)weefsels, gelijkaardig aan de kieuw- en warrelnetten, niet in andere toepassingen dan visserij zouden gebruikt worden.

Contact