TWV-vergadering

13:30 - 15:55
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 1/12/2020
 2. Visserijgedeelte uit het Brexitakkoord
  • Toelichting door Andreas Witdouck, Brexit Coördinator bij het Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid
  • Q&A
 3. Stand van zaken over de afbakening van het gebied in het BNZ waar visserijmaatregelen voor moeten worden genomen in het kader van Natura 2000
  • Toelichting door Yana De Schutter en Silvia Paoletti Dienst Marien Milieu en Ellen Pecceu (ILVO)
  • Q&A
 4. Opvolging (goedgekeurde) adviesdossiers
  • Ontwerpstrategie EFMZV 2021-2027
  • Zeeboerderij Westdiep
  • Toegespitst controlekader
  • Complex project Zeebrugge
 5. Werking van de TWV
  • Samenstelling TWV 2020-2024
 6. Varia