Advies elektronische cameramonitoring: kansen met kanttekeningen

advies op eigen initiatief

Europa bereidt een herziening voor van het controlekader op het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Deze herziening stelt voor om ‘Remote Electronic Monitoring’ via camera’s aan boord op te nemen als handhavingstool. De SALV ziet kansen voor een stimulerend beleid rond dataverzameling aan boord met het oog op ecosysteemgericht vissen. De adviesraad plaatst echter kanttekeningen bij een rigide toepassing van cameratoezicht als top-down controlemechanisme en uit bekommernissen in verband met het bewaken van het gelijke speelveld en de bescherming van privacy en bedrijfsinformatie. De Europese Commissie en de lidstaten moeten rekening houden met innovaties in selectiever en ecosysteemgerichter vissen en dienen alternatieve monitoring- en controlemethodes te onderzoeken. De SALV vraagt om deze principes te implementeren in één of meerdere concrete pilootprojecten.

De SALV keurde dit advies goed op 28 januari 2022, de Europese dag van de privacy.